زمينه‌هاي فعاليت

شركت مهندسين مشاور فارساب صنعت از آغاز فعاليت خود تاكنون پروژه‌هاي متعددي را در زمينه‌هاي محيط زيست، نفت و گاز و پتروشيمي و مهندسي آب و فاضلاب انجام داده يا در دست انجام دارد. مهمترين زمينه‌هاي فعاليت شركت مهندسين مشاور فارساب صنعت به شرح زير مي‌باشد:

 

·         مطالعات شناسايي آب‌هاي سطحي و زيرزميني محدوده‌هاي مطالعاتي

·         مطالعات نيمه‌تفصيلي آب‌هاي زيرزميني محدوده‌هاي مطالعاتي شامل انجام مطالعات هواشناسي، هيدرولوژي، هيدروژئولوژي، هيدروشيمي، اقتصادي - اجتماعي و زيست‌محيطي

·         آماربرداري و تشكيل بانك اطلاعاتي منابع آب

·         بكارگيري دورسنجي (RS) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مهندسي آب

·         مطالعات تغذيه مصنوعي و كنترل سيلاب

·         مطالعات اكتشاف و تأمين آب

·          طراحي شبكه جمع‌آوري، خطوط انتقال و ايستگاه‌هاي پمپاژ فاضلاب

·         طراحي خطوط انتقال، شبكه توزيع، مخازن و ايستگاههاي پمپاژ آب

·         طراحي تصفيه‌خانه‌هاي آب شهري و صنعتي

·         طراحي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري و صنعتي

·         طراحي شبكه‌هاي جمع‌آوري و دفع آب‌هاي سطحي

·         طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي

·         ارزيابي زيست‌محيطي طرح‌ها

·         طراحي، خريد و نصب در زمينه صنايع پالايشگاهي نفت، گاز و پتروشيمي

 

 

اين مهندسين مشاور در طول زمان فعاليت خود حدود 100 پروژه را در زمينه‌هاي مختلف مهندسي آب انجام داده و يا در حال انجام است.

 

 

شما اینجا هستید: خانه ارتباط با ما نقشه سایت مطالب نمونه زمينه‌هاي فعاليت