رديف

عنوان قرارداد

كارفرما

1

طرح ايمني و اطفاي حريق انبارهاي شركت نفت فلات قاره در بوشهر

شركت نفت

2

طرح سيستم اعلام حريق واحد NGL پتروشيمي ماهشهر

مجتمع پتروشيمي بندر امام

3

طرح سيستم اعلام و اطفاي حريق كارخانه‌ي سيمان فارس‌نو

شركت خدمات مهندسي سيمان فارس وخوزستان

4

طرح بازنگري نقشه‌هاي فرآيندي تأسيسات خشكي سكوي نفتي سيري

شركت فارس اسكات

5

طرح مبدل‌هاي حرارتي واحد CA پتروشيمي ماهشهر

مجتمع پتروشيمي بندر امام

6

طرح امكان سنجي استفاده از تانك T-252 به عنوان زلال‌ساز

مجتمع پتروشيمي بندر امام

7

طرح خدمات مهندسي ميدان‌هاي نفتي زاگرس

شركت DICE

8

طرح خدمات مهندسي ميدان‌هاي نفتي زاگرس

شركت DICE

9

طرح تكميل بخش Civil پروژه توسعه ميادين زاگرس

شركت DICE

10

طرح تأسيسات سرمايش-گرمايش و گازرساني مجتمع دانشگاه آزاد استهبان

دانشگاه آزاد اسلامي استهبان

11

طراحي و ساخت Corrosion Skid مجتمع آروماتيك سوم پتروشيمي بوعلي‌سينا

شركت طراحي ومهندسي صنايع پتروشيمي

12

طراحي مفهومي فيلترهاي جانبي برج‌هاي خنك‌كن پتروشيمي بسپاران

شركت پتروشيمي بسپاران

13

طرح تأسيسات گرمايش پير‌مراد استهبان

دفتر موقوفه پير‌مراد استهبان

14

طرح تأسيسات برق و ابزار‌دقيق شركت زرين غزال شيراز

شركت صنعتي زرين غزال

15

طرح كارخانه قند حبه كريستاليزه شركت فارس فرايند صنعت پايدار

شركت فارس فرايند صنعت پايدار

شما اینجا هستید: خانه ارتباط با ما نقشه سایت مطالب نمونه نفت، گاز و پتروشيمي